News

Efteruddannelses om lattergas på DTU 29 jan 2019

På vej mod et CO2 neutralt renseanlæg
Måling, betydning og regulering af lattergas (N2O)

Formål med efteruddannelseskurset er:

* At dele erfaringer på lattergasområdet
* At skabe et overblik over de biologiske spildevandsprocesser med fokus på lattergas
* At præsentere forskellige metoder/teknikker til måling af lattergas, både fra de biologiske reaktorer og fra anlægget som helhed
* At få indsigt i lattergassens betydning for den samlede kvælstof- fjernelse samt kulstofbudget
* At præsentere forskellige tiltag til nedbringelse af lattergasfrigivelse fra renseanlæg med eksempler fra case studies
* At demonstrere ”N2O Wastewater Sensor System” fra Unisense Environment til bestemmelse af lattergas produktion og emission

Klik her for Program og tilmelding